Kapituła Namiotów Braci posługujących w Niemczech
Kapituła Namiotów Braci posługujących w Niemczech
Data: 2022-10-01

W klasztorze w Freystadt, w dniach od 26 do 29 września, miało miejsce doroczne spotkanie braci pracujących w klasztorach na terenie Niemiec. W spotkaniu wzięli udział współbracia z klasztorów w Freystadt, Berchtesgaden i Bensheim.  Mieszka i pracuje tam obecnie 11 Braci. 

Na Kapitule był obecny Minister Prowincjalny Br. Witosław Sztyk OFM, towarzyszyli mu ekonom naszej Prowincji Br. Ksawery Majewski OFM oraz sekretarz Prowincji Br. Mirosław Góra OFM.

Coroczne spotkanie jest dla nas ważnym wydarzeniem, który ma wymiar braterski, z czasem przeznaczonym na wspólną modlitwę, Eucharystię oraz rekreację. Spotkanie to daje też okazję do rozmów i wymiany doświadczeń dotyczących naszej różnorodnej posługi duszpasterskiej oraz życia wspólnotowego. 

 

Po ostatniej Kapitule Prowincjalnej zaszły znaczące zmiany personalne w składzie naszych klasztorów. Dla wielu naszych współbraci przyniosły one nowe zadania, które często zbiegają się z zachodzącymi obecnie głębokimi zmianami w funkcjonowaniu Kościoła w Niemczech.  

 

Dzięki obecności  Ministra Prowincjalnego mogliśmy się też dowiedzieć więcej o przebiegu Kapituły Prowincjalnej, o ważnych wydarzeniach w naszej Prowincji zakonnej. Br. Ksawery przedstawił nam funkcjonowanie Prowincji ze strony ekonomicznej.

 

Wiele czasu poświęcono na rozmowy dotyczące naszego życia wspólnotowego i pracy duszpasterskiej. Przewodnim tematem  była nasza przyszłość  na terenie Niemiec. Ma to związek ze wspomnianymi wyżej zmianami  oraz z coraz mniejszą liczbę braci, co stanowi już teraz odczuwalny problem, stąd też prośba i zachęta dla braci w kraju, do wzmocnienia i kontynuowania naszej długoletniej posługi duszpasterskiej w Niemczech.  

 

Następne spotkanie odbędzie się w klasztorze Freystadt, w dniach 25-27 września 2023 r., na które chcemy zaprosić braci pracujących w Austrii i Italii.

 

 Br. Szymoin Kornaś OFM