Kapituła Namiotów na Ukrainie
Data: 2014-08-12

W dniach 8-9 sierpnia br. w Tarnopolu na Ukrainie odbyła się kolejna kapituła namiotów bizantyjskiej fundacji Zakonu Braci Mniejszych. Kapituła pod przewodnictwem prowincjała o. Antonina Brząkalika rozważała kroki, które należy podjąć w celu przekształcenia fundacji w kustodię. Aspekt prawny tej kwestii przedstawił o. Ezdrasz Biesok. Wytyczono ogólne linie dalszego rozwoju jednostki i nakreślono najbliższe cele, które mają przybliżyć realizację zamierzonego celu. Jeszcze w tym roku fundacja wzbogaci się o nowy klasztor w Złoczowie  pod Lwowem gdzie trwają ostatnie prace remontowe kościoła i klasztoru. Bracia finalizują ponadto budowę nowego klasztoru w Huście na Zakarpaciu gdzie już od dłuższego czasu prowadzą duszpasterstwo w obrządku starocerkiewnosłowiańskim.

 

Kulminacyjnym momentem kapituły była uroczystość obłóczyn i odnowienia profesji młodych braci. Trzech braci otrzymało habit zakonny i rozpoczęło nowicjat a czterech innych odnowiło profesję czasową. Fundacja liczy już ponad trzydzieści osób i skupia się w trzech seraficko-bizantyjskich klasztorach: Tarnopolu, Użgorodzie i Niżnym Bystrym.