Kapituła Namiotów w Rosji
Kapituła Namiotów w Rosji
Data: 2023-05-15

W dniach 8-12 maja 2023 r.W Sankt Petersburgu odbyło się franciszkańskie spotkanie z okazji jubileuszu 800-lecia żłobka w Greccio i Reguły franciszkańskiej. Spotkanie odbyło się w klasztorze św. Antoniego Padewskiego, którego gospodarzami są franciszkanie konwentualni z rosyjskiej kustodii. 

 

W spotkaniu wzięli udział bracia z naszej prowincji ze Smoleńska: Kanizy i Ptolomeusz, bracia z Usuryjska i Sankt Petersburga z fundacji rosyjskiej zależnej od Kurii Generalnej, siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Sankt Petersburga, Siostra Klaryska Misjonarka Najświętszego Sakramentu z Piatigorska, świeccy franciszkanie z Rosji i gospodarze franciszkanie konwentualni, ze wszystkich klasztorów Rosyjskiej Federacji. 

 

Spotkanie miało charakter braterski, ale również duchowy. Na początku była okazja by bliżej się poznać. Każdy z uczestników przedstawił się oraz nakreślić charakter posług. Dwie konferencje głosił polski dominikanin o. Paweł Krupa, pełniący obowiązki proboszcza i przeora dominikanów w Sankt Petersburgu, na temat reguły franciszkańskiej.  Kolejnym tematem o. Pawła było zagadnienie w oparciu o Słowo Boże -,,Kochać rozumem”. Zwieńczeniem konferencji oraz spotkania z Nuncjuszem Apostolskim była ożywiona dyskusja, możliwość zawadnia dodatkowych pytań zaproszonym prelegentom. W konferencjach oraz dyskusji brali udział także bracia i siostry z Kazachstanu z wykorzystaniem łączy internetowych.  

 

Centralnym punktem każdego dnia była wspólnotowa Eucharystia, której m.in. przewodniczył ks. bp Mikołaj Dubinin OFMConv. - biskup pomocniczy Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie i Nuncjusz Apostolski w Rosyjskiej Federacji abp. Giovanni d’Aniello. Ważnym także punktem spotkania był wspólny brewiarz, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy poświęcenie bocznego ołtarza św. Antoniego Padewskiego w kaplicy franciszkanow konwentualnych. Poświęcenia dokonał sam ks. bp Mikołaj Dubinin OFM Conv.  

 

Nie zabrakło również czasu wolnego. Była to dobra okazja by zobaczyć, zwiedzić wiele atrakcji jakie oferuje Sankt Petersburg i okolice.  Między innymi część uczestników spotkania była zobaczyć kompleks fontann – Peterhof Petersburg. Ponadto zwiedzano Twierdze Pietropawłowską, także co niektórzy wybrali się do słynnego muzeum Ermitaż.                                                            

 

Warto podkreślić, że miasto Sankt Petersburg jest nazywane „Wenecją Północy„ Gród leży na kilkudziesięciu wyspach, połączonych prawie 400 mostami. Wiele z nich to mosty zwodzone, podnoszone na noc w celu ułatwienia żeglugi. 

 

Ponadto nasza wspólnota ze Smoleńska: Kanizy i Ptolomeusza była z wizytą „u starych znajomych” w Seminarium Duchownym Maryi Królowej Apostołów u Rektora ks. Sergieja Timaszowa oraz u proboszcza ks. Janusza Prusinowskiego, pochodzącego z Polski, który posługuje w parafii Wniebowzięcia NMP przy Seminarium.  

 

W Sankt Petersburgu w klasztorze u braci konwentualnych odbyło się spotkanie w wąskim gronie. Spotkali się tylko bracia OFM posługujących w Rosji, także wspólnota ze Smoleńska. Obecni byli Sekretarz Fundacji: br. Stefano Invernizzi oraz bracia z Petersburga o. Jurij Cavallero i brat Bernardyn Turmann (wykładowca w seminarium) z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Tematem przewodnim spotkania braci OFM była obecna sytuacja. Problem z powołaniami, obecnością franciszkanów w Rosji (pytanie o przyszłość) oraz jubileusze Greccio i Reguły franciszkańskiej. 

 

Wszystko zakończyło się rekreacją na ogrodzie klasztornym u konwentualnych. Jeszcze przed rekreacją całe spotkanie w Sankt-Petersburgu zakończyło się podsumowaniem. Była okazja do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami oraz wyrażenia wdzięczności. Owocem spotkania są nowe inicjatywy, projekty, które w najbliższej przyszłości, wspólnymi siłami całej rodziny franciszkańskiej w Rosji będą na różnej płaszczyźnie realizowane w ramach jubileuszy naszego Zakonu: Greccio i Reguły franciszkańskiej.   

 

 

br. Kanizy Kąkol oFM