Kapituła Prowincjalna
Kapituła Prowincjalna
Data: 2022-05-08

W dniach od 8 do 13 maja 2022 roku w Katowicach Panewnikach odbędzie się Kapituła Prowincjalna Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Prosimy o modlitwę, by wyprosić Boże błogosławieństwo na czas Kapituły i na decyzje które zostana podczas niej podjęte.

 

 

 

 

Kapitule prowincjalnej 2022 towarzyszyć będzie hasło Słuchajcie tego, który wskazuje na zasady życia (Hunc exaudite perhibentem dogmata vitae)


Powyższy tekst jest umieszczony w górnej części Tablicy świątecznej świętego Franciszka (Florencja, Kościół Świętego Krzyża - Santa Croce, Kaplica Bardich). Odnosi się do sceny Przemieniania Pańskiego: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” Mt 17,5. Na malowidle Bóg Ojciec wskazuje na Franciszka jako naznaczonego stygmatami świadka doskonale wstępującego w ślady Jego umiłowanego Syna.

Zachęta zatem płynie od Boga Ojca do synów Serafickiego Patriarchy: „jego słuchajcie”. Franciszek wg Tomasza z Celano jest ukazany jako „nowy ewangelista”: „W tych najnowszych czasach, ten nowy ewangelista, jakby jedna z rzek raju, skierował na cały świat potoki Ewangelii i czynem głosił drogę Syna Bożego oraz naukę prawdy”
[Żywot błogosławionego Franciszka 89,4]

„Nowy ewangelista” wstępując w ślady Chrystusa głosił światu zasady życia, czyli dogmata vitae. Franciszek podczas kapituł, razem z braćmi, omawiał i tworzył program ich życia: „Oto jest sposób życia według Ewangelii Jezusa Chrystusa”. Tablica zaprasza naśladowców Franciszka, aby iść za jego przykładem, bo on jest tym, który – podobnie jak Jezus Chrystus – wprowadza na właściwą drogę.
 
Kapituła wyborcza w naszej Prowincji staje się motywem do przyjrzenia się naszemu programowi życia, naszym obecnościom i naszym misjom w harmonii z całym Zakonem. Warto będzie zadać sobie pytanie: dokąd zmierzamy jak Prowincja? Jednocześnie Kapituła będzie okazją do pogłębienia refleksji nad realizacją charyzmatu franciszkańskiego ad intra et ad extra.  Patrząc na niezwykle szybko dokonujące się zmiany w Kościele i w społeczeństwie, z pewnością potrzebujemy odnowienia naszego zaangażowania w zachowywaniu Reguły św. Franciszka. Stąd też wynikają konkretne potrzeby na dziś i na jutro naszej Prowincji skierowane na Braci (wg jakich zasad żyjemy) i wobec wiernych (czy nasze zasady życia wpływają na powierzonych nam przez Kościół wiernych). Jedno z pilnych pytań dotyczy ewangelizacji. Chcąc jak najlepiej, po franciszkańsku, na to wyzwanie odpowiedzieć potrzebujemy pogłębionej refleksji, którą można zapoczątkować na kapitule, a następnie kontynuować przez kolejne lata uwzględniając ją w Projekcie Życia Prowincji.