Katowice-Panewniki
Katowice-Panewniki
Data: 2021-06-10

Pokój i Dobro!

Dzielimy się naszą radością i jednocześnie zapraszamy do udziału w święceniach naszych sześciu Braci. Bracia diakoni: Radosław, Albert i Tarsycjusz otrzymają sakrament święceń prezbiteratu, a bracia: Czesław, Pio i Szczepan sakrament święceń diakonatu. Nie każdy może dotrzeć do bazyliki fizycznie, ale każdy, kto chce, może połączyć się z nami za pośrednictwem transmisji online. Uroczystość odbędzie się w Bazylice panewnickiej w sobotę 12 czerwca o godzinie 10:00:

 

 Pamiętajmy w modlitwie o naszych Braciach. Bądźmy z Nimi w tej ważnej chwili dla nich samych, ale i dla naszej Prowincji.