Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Klasztor Franciszkanów / Katowice - Panewniki

Zakon Braci Mniejszych
Dom Zakonny w Katowicach - Panewnikach
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice - Panewniki
tel.: 32 252 68 70
e-mail: [javascript protected email address]
web: www.klasztor.panewniki.pl

Klasztor Franciszkanów

Z potrzeb duszpasterskich i inicjatywy okolicznego duchowieństwa sprowadzono do Panewnik 22.12.1902 roku franciszkanów z Kustodii św. Jadwigi. Ojcowie Kamil Bolczyk i Wilhelm Rogosz zamieszkali w Starych Panewnikach.

 

Kiedy pod koniec 1904 r.przybył o. Andrzej Bolczyk, rozpoczęła się budowa groty lurdzkiej dla upamiętnienia 50. rocznicy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Poświęcenie groty nastąpiło 27.08.1905 roku. W tym samym roku, przez wykonanie pierwszego wykopu na uroczystość św. Franciszka, rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru według projektu br. Mansweta Fromma. Przy pracach zatrudnionych było wielu innych braci zakonnych, którzy wykonywali zadania wymagające specjalistycznych umiejętności. Przy znacznym zaawansowaniu prac nastąpiła konsekracja kościoła 19.07.1908 roku, której dokonał książę biskup wrocławski kard. Georg Kopp.

 

W następnych latach świątynię kończono i przyozdabiano. Ołtarz główny stanął w prezbiterium w 1909 roku. Od lipca 1912 roku na placu kościelnym stoi statua św. Jadwigi Śląskiej. 21.09.1913 roku do kościoła uroczyście wprowadzono relikwie świętych męczenników i biskupów Ptolemeusza i Romana oraz jednego z 38 współmęczenników. Od 1913 roku w okresie Bożego Narodzenia w kościele stawia się dużych rozmiarów żłóbek. Dzwony zawieszone na wieżach w 1913 roku (pięć) zostały w czasie I wojny światowej zużyte na cele wojenne. Nowe (cztery) zawieszono w 1920 roku, największy zaś (piąty), poświęcony św. Antoniemu z Padwy, w 1931 roku. Poświęcenie organów nastąpiło w 1925 roku. przez ks. Augusta Hlonda, wtedy jeszcze administratora apostolskiego w Katowicach.

 

Kościół i klasztor położone były na terenie parafii mikołowskiej, ale już od 1914 roku franciszkanie objęli całe duszpasterstwo Panewnik, Ligoty i Piotrowic. Od 1.09.1933 roku ustanowiona została kuracja, a parafia powstała 12.02.1934 roku (pierwszy proboszcz – o. Karol Bik). Inne formy działalności duszpasterskiej to obsługa ruchu pielgrzymkowego, zwłaszcza na odpust Porcjunkuli i św. Ludwika Króla, pomoc okolicznym parafiom, głoszenie misji, rekolekcji, kazań odpustowych.

 

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski i powstaniu Komisariatu Zależnego św. Jadwigi (wtedy już prowincji) w 1921 roku, klasztor stał się siedzibą komisarza z ramienia tej prowincji, od 1923 roku komisarza prowincji (włączenie Komisariatu Zależnego do kościelnie istniejącej prowincji w byłym zaborze pruskim), mianowanego przez generała zakonu, a później prowincjała (od 1929 roku). W latach 1922–1928 w klasztorze znajdowało się Kolegium Serafickie (niższe seminarium duchowne, tzn. szkoła średnia), w latach 1928–1931 klasztor był miejscem przebywania uczniów dojeżdżających do szkół średnich, od 1932 r.oku do wybuchu wojny mieścił się w nim nowicjat dla braci nieprzygotowujących się do kapłaństwa.

 

W klasztorze znajdowały się też drukarnia i wydawnictwo. Od 1936 r.rozpoczęto budowę kalwarii, której większość kaplic w stanie surowym była gotowa przed wybuchem wojny. Dokończenie budowy i wyposażenie wnętrz kaplic kalwaryjskich to okres powojenny. Po wojnie na kalwarii wybudowano także kaplice różańcowe.

 

W czasie II wojny światowej klasztor został zamieniony na obóz przejściowy dla niemieckich przesiedleńców ze Wschodu.

 

Po wojnie do 1949 roku w klasztorze istniał nowicjat połączony (odtąd już bez podziału na zmierzających do kapłaństwa lub nie). Od stycznia 1950 roku przeniesiono do klasztoru studium teologiczne, od 1970 roku także studium filozoficzne, dzięki czemu istnieje do dziś Wyższe Seminarium Duchowne. Od 2000 roku placówka jest także domem formacji początkowej. Od lat 70. kościół i klasztor ulegały licznym remontom i przebudowom. Wokół klasztoru powstały nowe obiekty.

 

Od 12.11.1974 roku kościół stał się bazyliką mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP i św. Ludwika Króla.