Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Klasztor Franciszkanów / Kobylin

pl. A. Glabera 4
63-740 Kobylin, pow. Krotoszyn

 

tel.: +48 65 5482426
e-mail: [javascript protected email address]
e-mail: [javascript protected email address]

 

www.franciszkanie-kobylin.pl

Klasztor Franciszkanów

W Kobylinie w 1456 roku w drewnianych zabudowaniach osiedlili się franciszkanie obserwanci. Murowany kościół gotycki powstał przy końcu XV wieku, ufundowany przez ówczesnych właścicieli miasta. Do dzisiaj zachowało się jedynie dawne prezbiterium, kościół bowiem padł ofiarą szwedzkiego najazdu w połowie XVII wieku. Odbudowę ukończono prawdopodobnie dopiero w 1720 roku, przy czym już w stylu barokowym.

 

Klasztor zbudowano w XVI wieku, jego rozbudowa to wieki XVII i XVIII. W 1831 roku władze pruskie dokonały kasaty klasztoru. Zabudowania kościoła i klasztoru przeszły w ręce miejscowego proboszcza. W 1929 roku obiekt przejęła nasza prowincja. W klasztorze umieszczono w 1931 roku niższe seminarium duchowne (Kolegium Serafickie), które istniało tam do wybuchu II wojny światowej.

 

W czasie wojny kościół został zamieniony na magazyn. Po wojnie w klasztorze mieścił się przejściowo nowicjat (1949–1954 i 1975/76) oraz niższe seminarium duchowne (1957–1962). Klasztor był też schronieniem dla internowanych zakonnic w latach 1954–1957 (siostry elżbietanki z Dolnego Śląska). Część klasztoru została zabrana przez władze państwowe.

 

W latach 1998–2000 w klasztorze mieścił się juniorat prowincji dla braci po nowicjacie, a nie zmierzających do kapłaństwa. Obecnie mieści się tam postulat.

 

W 2008 roku biskup kaliski przy kościele klasztornym erygował parafię.

 

W ostatnich latach wyremontowano na potrzeby wspólnoty i parafii odzyskane skrzydło klasztoru, od kilkudziesięciu lat użytkowane przez różne instytucje świeckie.