Kompozytor i proboszcz
Kompozytor i proboszcz
Data: 2019-02-12

W ostatnim numerze parafialnego miesięcznika "Głos św. Ludwika" (nr 2 (191)/2019) o. Alan Rusek OFM, proboszcz naszej franciszkańskiej parafii p/w Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ogłosił w parafii rok 2019, rokiem o. Ansgarego Maliny i o. Justyna Widucha.

 

Uzasadniając powyższą inicjatywę o. Alan pisze, że na początku i na końcu roku 2019 przypadają okrągłe rocznice śmierci tych dwóch zacnych naszych współbraci, którzy w historii panewnikciego klasztoru i parafii zapisali się złotymi literami.

 

6 stycznia przypadała pięćdziesiąta rocznica śmierci o. Ansgarego Maliny OFM, który w wieku 77 lat zmarł w panewnickim konwencie. O. Ansgary zasłynął przede wszystkim jako organista i kompozytor, a także jako kaznodzieja.

 

 

Twórczość o. Maliny znana jest nie tylko współbraciom z prowincji, duchowieństwu i wiernym, ale także twórcom świeckiego nurtu kultury artystycznej. Tak pisze o. Józef Czura OFM w swojej książce "Ojciec Ansgary Malina OFM - kompozytor", wydanej w 1992 roku.

 

O. Ansgary wsławił się komponowaniem pieśni religijnych. Teksty do nich czerpał m. in. z poetyckiej twórczości proboszcza panewnickiego o. Norberta Chudoby, część tekstów napisał sam.

 

Nie wiemy jak wielka była liczba utworów naszego kompozytora, ale jak twierdził ś.p. o. Damascen Janosz OFM, który był z nim najbardziej związany oraz uporządkował jego zbiory, wskazuje, że mogło ich być ponad trzysta. Wiadomo również, że pewna część zapisów dzieł została przez artystę zniszczona.

 

11 grudnia natomiast, przypada dwudziesta piąta rocznica śmierci o. Justyna Widucha OFM. Zmarł on w wieku 62 lat, z czego 29 lat był proboszczem panewnickiej parafii. Funkcję proboszcza pełnił aż do śmierci. O. Justyna zmagał się z różnymi trudnościami w niełatwych czasach dla naszego kraju. Mając 52 lata uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego, pełnił także ważne funkcje w diecezji i dekanacie. Ceniono go jako kapłana, franciszkanina oraz spowiednika. O. Justyn przebywał w Panewnikach najpierw przez 8 lat jako wikary od 1961 roku, następnie proboszcz. W tych latach współpracował z o. Ansgarym Maliną, doceniając go jako kompozytora.

 

(red.)

(na podst. art. "Zacni Franciszkanie panewniccy"/o. Alan Rusek OFM

w: "Głos św. Ludwika", nr 2/2019)