Komunikat
Komunikat
Data: 2022-02-26

W związku z wniesionym przez Prokuraturę Okręgową Katowice do Sądu Okręgowego w Katowicach aktem oskarżenia przeciwko dwóm zakonnikom, oskarżonym o czyny zabronione na szkodę osób zależnych lub osób małoletnich, chcę poinformować że:


1. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce powzięła informację o toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach postępowaniu w ww. sprawie w związku ze zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, dokonanym na początku września 2019 roku. Zgłoszenie to zostało dokonane przez Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Katowickiej, ks. Łukasza Płaszewskiego. Mając na uwadze najpierw dobro osób trzecich oraz kierując się tym, że konieczne jest rzetelne wyjaśnienie niniejszej sprawy zarząd Prowincji od momentu otrzymania informacji o zgłoszeniu, tj. od września 2019 roku, ściśle współpracuje z organami państwowymi oraz z Delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Katowickiej. Obaj zakonnicy zostali odsunięci od pełnionych obowiązków, a przede wszystkim od możliwości kontaktu z małoletnimi.


2. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych nie jest stroną postępowania sądowego. Z  uwagi na chronione prawem postępowanie procesowe jakichkolwiek informacji możemy udzielić tylko za wiedzą i zgodą Sądu. Wszelkie zapytania należy kierować do Sądu.


3. Postępowanie kanoniczne w omawianej sprawie jest wstrzymane do czasu zakończenia państwowego postępowania karnego. Jest to zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji KEP.

o. Dydak K. Rycyk OFM
prowincjalny delegat ds. ochrony dzieci
i młodzieży