Komunikat rzecznika prasowego
Komunikat rzecznika prasowego
Data: 2022-12-30

W związku z ogłoszeniem przez Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 30 grudnia 2022 r.wyroku skazującego w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia czynów zabronionych przez jednego z zakonników należących do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach chciałbym poinformować, że Minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji zgodnie z obowiązującą procedurą i wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski podejmą dalsze kroki w tej sprawie niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku.

 

Chciałbym jednocześnie przypomnieć informacje zawarte m.in. w komunikacie prowincjalnego delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży o. Dydaka K. Rycyka OFM opublikowanym 19 października 2021 r.:

 

Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po otrzymaniu wiarygodnych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z zakonników, natychmiast podjęła stosowne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich i wyjaśnienia otrzymanych informacji. Zakonnik w trybie natychmiastowym został odsunięty od dotychczasowych obowiązków.

Jednocześnie Prowincja – zgodnie z obowiązującym prawem w dniu 04.02.2021 r.zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Bytomiu o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie oraz przekazała wszelkie niezbędne informacje i dowody.

 

Mając na uwadze najpierw dobro osób trzecich oraz chęć rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy zarząd Prowincji ściśle współpracuje z organami państwowymi.

 

Ponadto chciałbym dodać, że osobom, które zgłosiły sprawę w tym zwłaszcza osobom pokrzywdzonym zostało zaproponowane lub udzielone wsparcie.

 

 

o. Olgierd Bartosz Paszkiewicz OFM
Rzecznik Prasowy Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce