Komunikat rzecznika prasowego
Komunikat rzecznika prasowego
Data: 2023-07-13

W związku z rozpatrzeniem przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 13 lipca 2023 r.apelacji od wyroku skazującego w sprawie dotyczącej zarzutów popełnienia czynów zabronionych na szkodę małoletnich przez jednego z braci zakonnych należących do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach, a tym samym prawomocnym zakończeniem sprawy przed sądem państwowym, chciałbym poinformować, że Minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji podejmą niezwłocznie kroki przewidziane w takich sytuacjach przez obowiązujące prawo kościelne, wytyczne Konferencji Episkopatu Polski oraz wskazówki Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

 

Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po otrzymaniu wiarygodnych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego zakonnika, natychmiast podjęła stosowne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich i wyjaśnienia otrzymanych informacji. Zakonnik w trybie natychmiastowym został odsunięty od dotychczasowych obowiązków.

 

Jednocześnie Prowincja, zgodnie z obowiązującym prawem, w dniu 04.02.2021 r.zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Bytomiu o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie oraz przekazała wszelkie niezbędne informacje i dowody, a mając na uwadze przede wszystkim dobro osób trzecich oraz chęć rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy zarząd Prowincji ściśle współpracował na każdym etapie postępowania z organami państwowymi.

 

Osobom, które zgłosiły sprawę, w tym zwłaszcza osobom pokrzywdzonym, zostało zaproponowane lub udzielone wsparcie.

 

 

o. Olgierd Bartosz Paszkiewicz OFM

Rzecznik Prasowy Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce