Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
Data: 2022-09-22
“Powstań i świeć!” – to temat przewodni IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, który odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w dniach 22-25 września. Słowa zaczerpnięto z Księgi Proroka Izajasza (Iz 60, 1a).
 
W programie spotkania przewidziano wspólną Eucharystię, modlitwę Liturgią Godzin, konferencje i spotkania w grupach. Nie zabraknie też okazji by podzielić się świadectwem i wymienić doświadczeniem.
 
 
Logo kongresu to litery MK wpisane w płomień, które są skrótem od słów “młodzi konsekrowani”. Barwy logo to energetyczny gradient, który podkreśla młodość, żywioł i wspólnotę.
 
Do udziału w kongresie Młodzi Konsekrowani zaproszono członków Instytutów życia konsekrowanego, którzy posiadają doświadczenie około  lat formacji w zgromadzeniu (lub co najmniej rok po profesji zakonnej, przyrzeczeniach).
Komitet Organizacyjny spotkania został powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce.
 
Z naszej Prowincji zakonnej udział w Kongresie bierze br. Pio Siury OFM, FCMP "Trzej Towarzysze"