Kwinkwenalne
Kwinkwenalne
Data: 2020-01-17

W naszym klasztorze w Chorzowie Klimzowcu odbyły się od 12 do 15 I doroczne spotkania kwinkwenalne. W tym roku składają się one z dwóch części. Pierwsza to trzecia część kapituły Under Ten. Stanowi ona dopełnienie kapituły zeszłorocznej i tej odbytej przez młodych braci w Taize. Tak jak i rok temu tak i tym razem bracia pochylili się nad kwestią dialogu w swoim życiu franciszkańskim. Jako punkt wyjścia do osobistej i wspólnotowej refleksji stanowiło przemówienie o. Generała Michela Perrego   do młodych braci z Taize. Druga część spotkań kwinkwenalnych była poświęcona refleksji na rolą przełożonego we wspólnocie. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się o. def. Dobiesław Nieradzik z Poznania i o. Syrach Janicki moderator formacji ciągłej. W spotkaniach uczestniczyło 15 braci.
o. Syrach Janicki