Media i zdrowie
Media i zdrowie
Data: 2016-02-17

 

Od 14 do 17 lutego w chorzowskim klasztorze naszej prowincji zakonnej odbyły się doroczne spotkania kwinkwenalne, zwane także egzaminami kwinkwenalnymi. Nazwa kwinkwenalne wywodzi się od łacińskiego słowa quinque, czyli pięć, gdyż w tych spotkaniach, mających charakter formacyjno-braterski, biorą udział bracia kapłani do pięciu lat po święceniach oraz bracia zakonni do pięciu lat po profesji wieczystej. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 10 braci kapłanów i 9 braci zakonnych, posługujących w różnych klasztorach prowincji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a jego moderatorem był o. Syrach Janicki OFM, odpowiedzialny w naszej prowincji za zakonną formację ciągłą.

 

Wspólne sprawowanie Eucharystii, odmawianie brewiarza i spotkania braterskie stanowiły duchowy rdzeń tych dni. Był również czas na formację intelektualną.

W tym roku tematem przewodnim spotkania była rola mediów w świecie.

W poniedziałek, podczas sesji przedpołudniowej, o roli mediów katolickich w świecie opowiadał Franciszek Kucharczak, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Po południu natomiast temat traktujący o tym, jak powinny funkcjonować media świeckie, poruszył Jacek Filus, redaktor Polskiego Radia Katowice.

We wtorek odbył się aktywny wykład na temat psychologii mediów. Zajęcia poprowadził psycholog mediów Piotr Polak.

Ostatniego dnia bracia udali się do Katowic-Panewnik do Herbarium św. Franciszka. Dyrektor Herbarium o. dr Marcelin Pietryja OFM wygłosił wykład pt. „Zdrowie w klasztorze”, w którym przybliżył historię powstania Herbarium, jego rolę ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie, a przede wszystkim w sposób merytoryczny przedstawił zdrowotne właściwości ziół leczniczych, jaki wpływ na organizm ludzki ma ruch oraz strategię działania ludzkiego organizmu w styczności z poszczególnymi produktami żywnościowymi.

 

Wykładem w panewnickim Herbarium zakończyło się tegoroczne spotkanie kwinkwenalne.