I niech bracia okazują ubogim miłość, jaką się wzajemnie darzą, jak mówi Apostoł: "Nie miłujmy słowem ani językiem" (1J 3, 18)

Nauka
Nauka

Od samego początku za bardzo ważny rys zakonu uważano odpowiednie wykształcenie braci, jak i działalność naukową. W tej mentalności wzrastali wielcy franciszkanie, jak np.: św. Bonwentura, św. Antoni Padewski, bł. Jan Duns Szkot czy Wilhelm Ockham. Po dziś dzień bracia będąc świadomi wielkiego dziedzictwa naukowego swoich poprzedników, starają się być jego kontynutorami dla dobra Kościoła i całej ludzkości.

 

Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom, byle byś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła. (św. Franciszek, List do św. Antoniego)