Nuncjusz w Smoleńsku
Nuncjusz w Smoleńsku
Data: 2013-12-10

8 grudnia to w Smoleńsku dzień odpustu parafialnego ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym roku data odpustu parafialnego zbiegła się z 100 rocznicą śmierci i 150 rocznicą święceń kapłańskich Bpa Stefana Denisiewicza, który był proboszczem w Smoleńsku, i którego grób znajduje się na cmentarzu położonym obok kościoła.

 

Z tej okazji w dniach 7 do 8 grudnia 2013 w klasztorze w Smoleńsku przebywał Nuncjusz Apostolski w Rosyjskiej Federacji Abp Iwan Jurkowić. Nuncjusz uświetnił swoją obecnością uroczystości odpustu parafialnego. W uroczystościach odpustowych wzięło udział wielu parafian i zaproszonych gości a wśród nich Pan Michał Greczyło, Konsul RP w Smoleńsku.

 

W tym czasie Nuncjusz wraz z radcą Nuncjatury Ks. Prałatem Andrzejem Józwowiczem odwiedzili także znajdujący się na terenie parafii Cmentarz Katyński modląc się na grobach pomordowanych przez NKWD polskich oficerów a następnie miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu, która miała miejsce w 2010 roku.

 

Warto wspomnieć, że Biskup Stefan Denisiewicz urodził się 16 lipca 1863 r.w miejscowości Czereja na Białorusi. Od 1856 uczył się  mohylewskim seminarium duchownym, a następnie w Akademii Teologicznej w Petersburgu. W 1863 otrzymał święcenia kapłańskie i stopień magistra teologii. Od 1888 był kanonikiem kapituly mohylewskiej a następnie administratorem archidiecezji mohylewskiej w latach 1903 i 1905 .

 

Przez 30 lat był proboszczem smoleńskiej parafii a także budowniczym kościoła, który po dziś dzień stoi w Smoleńsku (Trwają starania o jego odzyskanie. Budynek kościoła od 1939 roku służy jako magazyn dokumentów). Ksiądz a następnie biskup Denisiewicz był pasterzem zatroskanym o dobro powierzonych sobie ludzi.  Zorganizował ochronki dla dzieci, sierot zapraszając do współpracy ukryte (bezhabitowe) zgromadzenia założone przez bł. Honorata Koźmińskiego: Braci Dolorystow i Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.

 

W 1908  został mianowany przez Ojca Świętego Leona XIII biskupem i  po raz trzeci administratorem Archidiecezji Mohylowskiej z siedzibą w Petersburgu.

 

Zmarł w Smoleńsku 3 grudnia 1913 r.Został pochowany na katolickim cmentarzu obok kościoła parafialnego w Smoleńsku. 10 kwietnia 2009 r.Biskup Polowy  Tadeusz Płoski poświęcił nowy pomnik na jego mogile.