Obłóczyny plus...
Obłóczyny plus...
Data: 2016-10-20

W ostatnich dniach na naszej stronie pojawiły się kilkakrotnie informacje na temat wizyty ministra generalnego fr. Michaela Perry OFM. Aby dopełnić informacji o tym ważnym dla naszej prowincji czasie, pragniemy z radością dodać, że w dniach 14 -16 października 2016 r. minister generalny przebywał z braterską wizytą we wspólnocie fundacji Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie. Wizyta była okazją do spotkania z wszystkimi braćmi zamieszkującymi cztery franciszkańskie klasztory obrządku bizantyjskiego oraz z prężną wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich tegoż obrządku.

 

Minister generalny podczas pobytu w fundacji miał okazję bliżej poznać miejscowe uwarunkowania oraz bizantyjski charakter tej młodej i jedynej w swoim rodzaju jednostki zakonu. W spotkaniu brał udział także biskup pomocniczy eparchii mukaczewskiej o. Nil Łuszczak OFM, który jest pierwszym biskupem grekokatolickim, wywodzącym się z tej wspólnoty.

 

W niedzielę, 16 października w cerkwii p.w. św. Piotra Apostoła w Tarnopolu miała miejsce Boska Liturgia, podczas której fr. Michael Perry dokonał obłóczyn Harytona Czamarnyka, który przyjął imię zakonne Damian. Minister generalny podkreślił, że jest to historyczne wydarzenie w naszym zakonie, ponieważ prawdopodobnie po raz pierwszy do zakonu został przyjęty brat, którego ojciec i brat rodzony są kapłanami (obrządku grekokatolickiego). 

 

fot. ofmbizant.com.ua