Obrona prac magisterskich
Obrona prac magisterskich
Data: 2023-05-14

Dnia 12 maja 2023 roku br. Olaf Setlak OFM oraz br. Noe Majewski OFM – alumni Wyższego Seminarium Duchownego pw. św. Bonawentury Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach i jednocześnie studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie uzyskali tytuł magistra teologii.

 

Egzamin magisterski, który miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, złożyli przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. dr hab. Andrzej Michał Kielian – przewodniczący, ks. dr hab. Marek Bronisław Gilski, prof. UPJPII, ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko, ks. dr hab. Sylwester Stanisław Jędrzejewski, prof. UPJPII oraz dr hab. Marek Franciszek Kita, prof. UPJPII. Br. dr August Leon Smyczek OFM – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach pełnił podczas egzaminu funkcję wiceprzewodniczącego komisji dla swoich alumnów. 

 

Podczas egzaminu studenci odpowiadali na pytania z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej oraz fundamentalnej, a następnie na pytania dotyczące tematyki pracy magisterskiej. Jednym z warunków przystąpienia do egzaminu magisterskiego było przygotowanie przez studentów prac dyplomowych. Br. Olaf Setlak przedstawił pracę pt.:  Erygowanie i funkcjonowanie parafii pod wezwaniem św. Ludwika Króla w Panewnikach w latach 1934–1945, której promotorem był ks. dr hab. Damian Bednarski, natomiast br. Noe Majewski pracę pt.:  Wartość i warunki przyjaźni w aspekcie dojrzałego przeżywania celibatu na podstawie wybranej literatury, napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Kudełki-Lwowskiej.

 

Egzamin rozpoczął się o godz. 9 wspólną modlitwą, a po ogłoszeniu wyników gospodarze miejsca zaprosili egzaminatorów oraz nowych magistrów teologii na obiad do refektarza seminaryjnego.

 

br. Olaf Setlak OFM