Obrona rozprawy doktorskiej
Obrona rozprawy doktorskiej
Data: 2023-01-31

Dnia 30.01.2023r. w Krakowie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej br. Archanioła Michała Borka OFM pt.: Emergentism and the Process Philosophy of A. N. Whitehead. Praca została napisana pod kierownictwem promotora ks. dra hab. Janusza Mączki, prof. UPJP2 oraz promotora pomocniczego dra Łukasza Lamży. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Michał Heller oraz dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL. 

Obronę doktoratu swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli bracia, na czele z Ministrem Prowincjalnym drem Witosławem Sztykiem OFM oraz Wikariuszem Prowincjalny drem Witem Chlondowskim OFM. W obronie wzięli także udział członkowie rodziny doktoranta i przyjaciele.

 

br. Archanioł Borek OFM