Odpust zupełny dla bazyliki
Odpust zupełny dla bazyliki
Data: 2023-03-21

Dnia 14 marca 2023r. Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego na czas od 25 marca 2023r. do 2 lutego 2024r. dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach z racji na 800-lecie pierwszej stajenki zbudowanej przez św. Franciszka.

 

Dokładnie w 1223r. św.  Franciszek z Asyżu ukazał prostym ludziom w Greccio Tajemnicę Wcielenia Pańskiego poprzez inscenizację Narodzin Pana Jezusa.  Jako uczniowie i wierni naśladowcy Biedaczyny z Asyżu, od ponad 100 lat nie tylko budujemy w Panewnikach jedną z najokazalszych stajenek dla ludu śląskiego i dla wielu wiernych przybywających w okresie Bożego Narodzenia do naszej świątyni, ale adorujemy Dzieciątko Boże podczas licznych nabożeństw stanowych i adoracji. 

 

Uroczystością Zwiastowania Pańskiego – 25 marca br. Mszą św. o godzinie 12.00 w bazylice rozpoczynamy ten szczególny rok łaski i zapraszamy do korzystania z dóbr duchowych związanych z jubileuszem franciszkańskim. Zapraszamy wszystkich wiernych, którym jest bliskie nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, a słowa specjalnego zaproszenia kierujemy do Sióstr i Braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz innych ruchów i grup modlitewnych, którym bliska jest troska o ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

Boże Narodzenie ściśle jest związane z Tajemnicą Wcielenia Pańskiego oraz szacunkiem wobec każdego poczętego życia. Zachęcamy również do włączenia się różne inicjatywy związane z troską o życie, o jego godne przekazywanie i odpowiedzialne rodzicielstwo.

 

Odpust zupełny można zyskać pod zwykłym warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa na intencje Papieża) oraz odmawiając modlitwę jubileuszową do Dzieciątka Jezus:

 

Dziecię Jezus przychodzisz do nas z nieba, aby przynieść nam zbawienie.
Rodzisz się z Maryi Dziewicy w ubogim żłóbku w Betlejem i obdarzasz świat swoim pokojem.
Jesteś wśród prostych pasterzy, przychodzą do Ciebie królowie, przychodzę i ja, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu z otwartym sercem i gorącą wiarą. Przyjmij Panie mój pokłon i moją skromną modlitwę:

Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy Kościołowi, Ojczyźnie, mojej rodzinie,
bliskim, a także wszystkim potrzebującym i uciskanym.
Ześlij Boże Dziecię swoje łaski zwłaszcza dzieciom, rodzicom, dziadkom.
Niech małżeństwa cieszą się zdrowym potomstwem.
Obdarz swoją Miłością każdego człowieka, który przez Ciebie został odkupiony.
Niech prawda o twoim Wcieleniu przyniesie światu nadzieję i radość.
Niech w ludzkich sercach zapłonie na zawsze Twa Miłość. Amen.

 

Na obchody tej szczególnej rocznicy powstał obraz, dzieło jubileuszowe namalowane na specjalne zamówienie Franciszkanów z Panewnik autorstwa Carmelo Ciaramitaro, Terni (Włochy)

 

Br. Sergiusz Bałdyga ofm

 

Fot. Obraz jubileuszowy, Carmelo Ciaramitaro, Terni 2023