Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk

br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
Data śmierci:
1939-09-25
Klasztor:
Pro familia:
Zmarł w Warszawie, żył 27 lat, w zakonie 6 lat, pochowany w Warszawie.