Pan dał braci...
Pan dał braci...
Data: 2017-05-16

Bracia z naszego franciszkańskiego seminarium w Katowicach-Panewnikach nakręcili nowy spot powołaniowy.