Poświęcenie kościoła
Poświęcenie kościoła
Data: 2021-08-23

“Tutaj gospodarzem jest sam Chrystus” -  biskup Jurij Kosobucki poświęcił kościół w Starych Drogach.

Dnia 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wikariusz generalny Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej biskup Jurij Kosobucki poświęcił kościół w Starych Drogach (Dekanat Nieświeski) - pierwszą w historii miasta świątynię katolicką.
Pomimo faktu, że chrześcijaństwo istnieje na tej ziemi od wieków, do
1992 r.nie było ani jednej świątyni na Starych Drogach. Po wybudowaniu tu cerkwi prawosławnej, rozpoczęto budowę także kościoła katolickiego.
O powstaniu parafii i historii budowy kościoła w Starych Drogach opowiedział na początku uroczystości proboszcz parafii O. Aleksy Romanowicz OFM, który w 1992 rozpoczął tu gorliwą działalność duszpasterska, dbając przede wszystkim o budowę Zywego Kościoła. W 2014 r.w Starych Drogach ostatecznie poświęcono plac pod nową świątynię i położono fundamenty, a w 2016 r.
abp Tadeusz Kondrusiewicz dokonał poswiecenia i wmurowania kamienia węgielnego w ścianę przyszłej świątyni.

W dniu 15 sierpnia, drzwi pięknego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowanego według projektu architekta Włodzimierza Garalikova, otworzył biskup Jurij Kosobucki. Kosciol wypełnili wierni miasta i goście ze Słucka, Osipowicz, Soligorska, Lubania, Kopyla i innych miejsc. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i dobroczyńcy.
"Świątynia jest znakiem obecności Boga. Świątynia jest szczególnym miejscem kultu Bożego; miejscem, w którym celebruje się Eucharystie" - podkreślił w wygłoszonym kazaniu biskup Kosobucki. "Świątynia to nie tylko miejsce spotkania człowieka z Bogiem; to szczególne miejsce, dlatego mówimy dzisiaj o tym, że dokonujemy tu konsekracji. To słowo oznacza zmianę istoty.
Od czasu poświęcenia kościół jest domem Bożym. Tutaj Panem jest sam Chrystus. Dziś przekazujemy ten dom na własność Bogu. Należy do Niego. Tu, w tym miejscu, na zawsze zamieszkuje Chrystus " - powiedział hierarcha.
Na zakończenie kazania wikariusz generalny Archidiecezji podziękował miejscowym władzom i ofiarodawcom za pomoc w budowie świątyni, siostrom jadwiżankom za ciężką pracę, a specjalne podziękowania skierował do ojców franciszkanów, którzy przez wiele lat bezinteresownie służą na naszej ziemi, budując nie tylko kościoły ze ścian, ale także Zywy Kościół — wspólnoty parafialne wiernych.

"Ta świątynia jest nie tylko piękna - to klejnot. Niech będzie nie tylko perłą na zewnątrz, ale perłą duchową, w której człowiek spotka kochającego miłosiernego Boga, Chrystusa. <...> Niech zawsze w tej świątyni będzie atmosfera obecności Boga i niech zawsze Słowo Boże rozbrzmiewa w tych murach, abyśmy wszyscy spotkali się w Królestwie Bożym" — życzył wszystkim zgromadzonym biskup Kosobucki.
Po homilii wierni śpiewali litanię do Wszystkich Świętych, prosząc o ich opiekę nad nową świątynią. W modlitwie poświęconia kościoła i ołtarza,  biskup uroczyście poświęcił świątynię szczegolnej służbie Bogu, po czym odbyło się namaszczenie  krzyżmem ołtarza, który od tego momentu stał się symbolem Chrystusa, oraz ścian kościoła. Jest to znak, że Kościół ma wymiar Boży i dociera do wszystkich zakątków świata i każdego człowieka.
Od czasu poświęcenia kościół jest domem modlitwy, a symbolem tego dla obecnych stało się okadzenie świątyni i wiernych.
Na zakończenie obrzędu biskup Kosobucki odczytał dekret o poświęceniu kościoła, który podpisali wszyscy obecni księża.
Z radością i wdzięcznością w sercu wierni po raz pierwszy doświadczyli Eucharystii w nowo konsekrowanej świątyni, która na zawsze stała się domem Bożym.
Parafianie Starych Dróg serdecznie podziękowali biskupowi Jurijowi za wygloszone słowo Boże i za poświęcenie kościoła, w którym mogą codziennie zanosić swoje modlitwy. Szczególne uznanie wierni wyrazili swojemu wieloletniemu pasterzowi O.Aleksemu Romanowiczowi OFM, którego staraniem powstała piękny kosciol, w którym każdy człowiek może spotkać Boga w świętych sakramentach.

Tekst: S.Jana Aleksiejewa CSSH / foto: br. Kornel Konsek SVD /  Catholic.by\ tlumaczenie z j.bialoruskiego PK

Foto