Poświęcona Bogu
Poświęcona Bogu
Data: 2016-01-13

W środę 9 XII 2015 r.w naszej kaplicy odbyła się niecodzienna uroczystość, a mianowicie konsekracja dziewicy. Obrzęd ten należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej, a swoimi początkami sięga pierwszych wieków Kościoła. Po ośmiu stuleciach zapomnienia, obrzęd ten został przywrócony decyzją Soboru Watykańskiego II. Odnowione obrzędy nazywają konsekrację – uroczystymi zaślubinami z Chrystusem. Konsekracji dziewicy konsekrowanej w osobie naszej parafianki Iwony SAWICKIEJ dokonał ks. bp Adam Wodarczyk podczas Mszy św. o godz. 18.3o.


ISTOTA i SKUTKI KONSEKRACJI DZIEWIC 

 

Zwyczaj konsekrowania dziewic, wywodzący się z pierwotnego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzędu, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Przez ten obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI DZIEWIC

 

Dziewice poświecone Bogu z natchnienia Ducha Świętego ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Dziewice chrześcijańskie zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Dziewicom zaleca się usilnie, aby dla lepszego spełnienia obowiązku modlitwy odmawiały codziennie Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. W ten sposób, łącząc swój głos z głosem Chrystusa, najwyższego Kapłana, oraz Kościoła świętego, będą nieustannie wielbić Ojca niebieskiego i wypraszać zbawienie świata.

 

KOMU MOŻNA UDZIELAĆ KONSEKRACJI DZIEWIC

 

Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które:
a) nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości;
b) według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmie, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim
c) zostały dopuszczone do konsekracji przez biskupa ordynariusza miejsca. Do biskupa należy ustalenie sposobu, w jaki dziewice prowadzące życie świeckie mają się zobowiązać do zachowania  dziewictwa na zawsze.

 

o. Emil Pacławski OFM, proboszcz parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach