Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój
Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój
Data: 2016-01-01

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

 

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016
1 STYCZNIA 2016 ROKU

 

Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój

 

1. Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głębokie przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, pełnym nadziei na przyszłość każdego mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników religijnych. Nie tracimy bowiem nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. Pokój jest darem Boga, ale powierzonym wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy są powołani do jego realizacji.

 

Cały tekst orędzia: w2.vatican.va