Rekolekcje dla proboszczów
Rekolekcje dla proboszczów
Data: 2019-10-29

Od 21 do 25 października po raz kolejny odbyły się coroczne rekolekcje zakonne dla proboszczów i duszpasterzy naszej Prowincji Zakonnej. Tegoroczne spotkanie miało miejsce  w Rychwałdzkie, u boku Matki Bożej, gdzie zgromadziło się dziesięciu proboszczów i trzech braci posługujących poza parafią. Przewodnikiem duchowym był ks. Prałat dr Stanisław Puchała.
 Przez całe rekolekcje uczestnicy pochylali się nad tajemnicą kapłaństwa oraz postawą i zadaniami duszpasterzy. Główne konferencje dotyczyły następujących tematów : Jakim być kapłanem?, Główne zadania kapłanów oraz Jak sobie radzić w nadmiarze obowiązków duszpasterskich?.
Czas rekolekcji, to czas zatrzymania się i  podsumowania minionego roku, a także nabierania nowych sił do dalszej posługi. Podczas trwania rekolekcji oprócz konferencji, wspólnej Eucharystii i modlitw był też czas na zawiązanie braterskiej wspólnoty  
i podzielenie się swoimi doświadczeniami życia w parafii.
Pragniemy podziękować Panu Bogu za ten czas łaski, za piękną pogodę, która przyczyniła się do lepszego przeżycia tego czasu. Dziękujemy księdzu rekolekcjoniście za wzbogacające Słowo i świadectwo życia. Wyrazy wdzięczności kierujemy do ojca Emila – prowincjalnego animatora duszpasterstwa parafialnego za zorganizowanie rekolekcji oraz do wszystkich barci, dziękując za obecność, modlitwę i braterstwo.