Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Klasztor Franciszkanów / Rybnik

ul. gen. J. Hallera 19
44-200 Rybnik

 

tel.: +48 32 4226982
e-mail:[javascript protected email address]

 

franciszkanie.rybnik.pl

Klasztor Franciszkanów

Już w 1921 roku zakupiono parcelę w Rybniku (z ramienia Prowincji św. Jadwigi) z myślą o założeniu klasztoru. Placówka istnieje od 4.03.1922 roku, a przypadła naszej prowincji z chwilą jej odrodzenia (włączenia Komisariatu Zależnego św. Jadwigi z formalnie istniejącą prowincją w byłym zaborze pruskim) w 1923 roku.

 

Pierwszą Mszę świętą odprawiono w zaadaptowanej dawnej stodole w 1924 roku. Od 1927 roku rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru. W 1928 roku do nowego gmachu niższego seminarium duchownego (Kolegium Serafickie) wprowadzili się uczniowie III i IV klasy gimnazjum. Budowę kościoła ukończono w 1937 roku.

 

Parafię erygowano w czasie II wojny światowej 15.08.1941 roku.

 

Pod koniec wojny w klasztorze mieścił się szpital wojskowy. Po wojnie w klasztorze w latach 1950–1952 było niższe seminarium duchowne, następnie (1953–1956) studium humanistyczne dla uczniów szkoły średniej (oficjalnie nie mogło istnieć niższe seminarium duchowne), a w latach 1957–1962 mieściło się jeszcze raz niższe seminarium duchowne.

 

W latach 1970–1971 została zbudowana nawa boczna w kościele. Natomiast od 1983 do 1986 przebywali w nim bracia po nowicjacie przygotowujący się do matury.

 

Przeczytaj historię klasztoru w Rybniku autorstwa p. Michała Lasoty.