Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

 Rytuał zakonny
Rytuał zakonny
Data: 2020-03-30

o. Ezdrasz Biesok

W zapomnienie już poszły dawne zwyczaje zakonne, pielęgnowane przez starszych braci. Bardzo ważnym  i pieczołowicie pielęgnowanym zwyczajem były, między innymi, jubileusze życia zakonnego. Zazwyczaj obchodzono je bardzo uroczyście i przybywali na nie współbracia z całej prowincji. Przebieg jubileuszy dokładnie opisywał rytuał zakonny. Wiele pamiątkowych zdjęć zachowało się z jubileuszu brata Frydolina Żyły.  

 Mikołaj Żyła urodził się 6.12.1884 r.we wsi Tempelhof (obecnie Niwki) koło Opola (parafia Szczedrzyk) w rodzinie Rocha i Marii Orlik. Wstąpił do prowincji św. Jadwigi jako tercjarz 5.02.1910 r.a nowicjat pierwszego zakonu rozpoczął 18.12.1913 r.we Wrocławiu Karłowicach.  Nie wiemy jak przeżył pierwszą wojnę światową. Jako młody zakonnik zapewne uczył się ogrodnictwa, jak inni braci w tamtym czasie, w filii Pruskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie koło Opola. Był bowiem niemal przez całe życie ogrodnikiem. Profesję wieczystą złożył w 18.09.1920 r.

 Po plebiscycie przeszedł do komisariatu panewnickiego. Długie lata był ogrodnikiem w Panewnikach. Po wojnie krótko był też w Opolu jako furtian w latach 1948-49. Ostatnie lata życia spędził w Starych Panewnikach. Przeprowadził się tam krótko po powstaniu samodzielnej placówki duszpasterskiej. Był tam kościelnym. Mieszkał w małym pokoiku na poddaszu. Pozostało po nim niewiele informacji. Jedyne zachowane pismo to prośba do ojca prowincjała o to aby mógł obchodzić złoty jubileusz życia zakonnego zgodnie rytuałem zakonnym. Jubileusz ten faktycznie się odbył i zachowało się z niego sporo fotografii.

Brat Frydolin zmarł 2.08.1967 r.w szpitalu w Szopienicach. Pochowany jest w Panewnikach. Żył 82 lata, w zakonie 56.