Sakra biskupia o. Zbigniewa Kusego OFM
Sakra biskupia o. Zbigniewa Kusego OFM
Data: 2014-08-20

Jezus Chrystus wybrał 12 Apostołów i rozesłał ich na cały świat, by głosili Dobrą Nowinę mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w Wieczerniku w sakramencie kapłaństwa. Apostołowie przekazywali swoją władzę następcom, nakładając na nich ręce. Następców tych nazwano biskupami. Ich pierwszym zadaniem jest strzeżenie depozytu wiary i przekazywanie go powierzonemu sobie Ludowi Bożemu w określonym zakątku świata (diecezji), a także uświęcanie tego ludu i kierowanie nim. Biskupi, by podołać temu zadaniu, otrzymali jako współpracowników prezbiterów i diakonów.

 

Dla każdej diecezji dzień święceń ich nowego pasterza jest wielkim i radosnym świętem. Ta radość, niestety, bywa niekiedy przygaszona nieszczęściami, jakie spadają na lud Boży. W RŚA 4 kolejnych biskupów nie mogło być wyświęconych w swoich diecezjach z powodu wojny. Nasz współbrat, ojciec Zbigniew Tadeusz Kusy, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji Kaga Bandoro. Sytuacja w kraju jest taka, że do tej pory o. Tadeuszowi nie udało się dotrzeć do swojej diecezji. Zaledwie dzień po święceniach biskupich, w miejscowości Mbre (diecezja Kaga Bandoro) około 40 chrześcijanom poderżnęli gardła muzułmańscy rebelianci. Ze względów bezpieczeństwa uroczystość święceń odbyła się w katedrze w stolicy, będącej jedynym miejscem w kraju, gdzie bezpieczeństwo jest gwarantowane przez siły międzynarodowe (między innymi z Polski). Mimo to w dniu wyjazdu goście z Polski musieli jechać na lotnisko okrężną drogą z powodu walk; tego dnia zginęło w stolicy 5 osób.

 

Pomimo tych tragicznych wydarzeń święcenia biskupie odbyły się bardzo uroczyście i radośnie. Diecezja Bangui przygotowała piękną oprawę liturgiczną. Z Diecezji Kaga Bangdoro przyjechała spora delegacja. Zgodnie z tradycją do aktu przekazania sukcesji apostolskiej Kościół wymaga obecności trzech biskupów. 15 sierpnia na głowę ojca Tadeusza ręce położyło 9 biskupów. Trzech pierwszych uznawanych jest za konsekratorów. Liturgii przewodniczył arcybiskup metropolita Bangui, Dieudonne Nzapalainga CSSp, będący równocześnie głównym konsekratorem. Współkonsekratorami był biskup emeryt z Kole (Republika Demokratyczna Konga) franciszkanin, oraz biskup z Kaga Bangdoro Albert Vanbuel, salezjanin. Pozostali to: bp Denis Kofi Agbenyadzi z Berberati, bp Nestor-Desire Nongo-Aziabgia z Bossangoa, bp Cyryl-Nestor Yapaupa z Alindao, bp Armando Gianni z Bouar, bpGerrino Perrin z Mbaiki i bp Louis Portela z Kinkala (Kongo Brazzaville).

 

W uroczystości brała udział delegacja rządowa z zaledwie dwa dni wcześniej wybranym premierem na czele. Obecni byli także współbracia z rodzimej prowincji zakonnej  o. Zbigniewa: o. prowincjał Antonin, o. wikariusz prowincji Dymitr, o. def. Ezdrasz i br. Marek. W kazaniu abp Nzapalainga, nawiązując do słów Maryi: „Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogaczy z niczym odprawia”, przypomniał o tysiącach mieszkańców RŚA wypędzonych ze swoich wiosek, skazanych na życie w błocie z jałmużny udzielanej przez organizacje pozarządowe, o tysiącach zabitych, o których nikt się nie upomni. Ostatnie słowa były wołaniem o przebaczenie i pokój. Życzymy naszemu nowemu biskupowi, by krzewił w swojej diecezji „Pokój i Dobro”.

 

 

Dodatkowe zdjęcia i informacje:
http://www.ofm.org/ofm/?p=8127&lang=en