Siostra Śmierć
Siostra Śmierć
Data: 2022-03-29

25 marca zmarł w klasztorze w Katowicach Panewnikach br. Witold Jan Wojdyła OFM. Jego pogrzeb odbędzie się w Panewnikach w środę 30 marca 2022 r.o g. 10.30 (o 10.15 wyprowadznie z kaplicy Szymona)

Życiorys:

    Jan Wojdyła urodził się 10 grudnia 1959 roku w Gogolinie, z rodziców Michała i Józefy zd. Domoredzka. W 1974 r.po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opolu na kierunku „tokarz”. W 1978 r.napisał prośbę do Ministra Prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, w której wyraził chęć „poświęcenia się życiu zakonnemu”
    Miesięczny postulat odbył w Kobylinie, po ukończeniu którego, we wrześniu 1978 r.w Opolu został przyjęty do Nowicjatu. 25 sierpnia 1979 r.złożył w Osiecznej pierwszą profesję na ręce o. Damiana Szojdy. Juniorat odbył kolejno w klasztorach w Rybniku, Panewnikach, Poznaniu i Bytomiu. W Rybniku ukończył Liceum Ogólnokształcące i 18 września 1982 r.zdał maturę. Profesję uroczystą złożył w Jarocinie 8 lutego 1987 r.na ręce o. Joachima Mazurka.
    Przez 7 lat pełnił posługę zakrystiana w klasztorach w Poznaniu i w Bytomiu. W latach 1991-1993 przebywał w klasztorze w Opolu będąc do dyspozycji przełożonego. Następnie został skierowany na placówkę do Górek Wielkich, gdzie przez 2 lata pełnił posługę zakrystiana i furtiana. Na mocy obediencji z 1 lipca 1995 r.udał się do klasztoru w Rybniku, gdzie pełnił kolejno posługi: w Signum Magnum (1995-1996), furtiana (1996-2002), zakrystiana (1996-1998) i dyskreta (1998-2001). W 2002 r.został skierowany do Cieszyna. Po dwóch latach trafił ponownie na placówkę w Górkach Wielkich, gdzie przez prawie 18 lat pełnił posługę furtiana.    
    Br. Witold Jan Wojdyła zmarł 25 marca 2022 r.w klasztorze w Panewnikach. Żył 62 lata, w Zakonie 43.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…