Siostra śmierć
Siostra śmierć
Data: 2013-09-03
Z bólem zawiadamiamy o nagłej i niespodziewanej śmierci br. Cecyliana Machalicy OFM. Nasz współbrat zmarł w klasztorze w Kobylinie w niedzielę
1 września 2013. 
 
Br. Cecylian urodził się w Pszczynie 28 marca 1954, nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych rozpoczął 31 sierpnia 1982.
 
Na trwałe związał się z naszą wspólnotą poprzez złożenie profesji wieczystej 12 maja 1990. W ciągu życia służył Chrystusowi w wielu wspólnotach, m.in. w domu prowincjalnym w Panewnikach.
 
Polecamy br. Cecyliana modlitwie współbraci i wiernych. Pogrzeb odbędzie się w Kobylinie w kościele klasztornym w środę 4 września 2013 o godz. 12.00.
 
Niech nasz współbrat Cecylian ogląda oblicze Chrystusa w niebie.