Śluby wieczyste
Śluby wieczyste
Data: 2013-10-07

Nasza prowincja zakonna cieszy się darem 11 nowych profesów wieczystych, którzy złożyli śluby na ręce o. Prowincjała Antonina Brząkalika. Bracia neoprofesi:

 

 • br. Bartymeusz Trąbecki z Tarnowskich Gór, alumn WSD;
 • br. Kamil Skibiński z Tarnowskich Gór, infirmiarz;
 • br. Izajasz Drzeniek z Moszczenicy, alumn WSD;
 • br. Kolumban Knopik z Tarnowskich Gór, alumn WSD;
 • br. Maksymin Konik z Tychów, alumn WSD;
 • br. Benedykt Myga z Zawiercia, alumn WSD;
 • br. Mirosław Góra z Tychów, alumn WSD;
 • br. Tymoteusz Krajewski z Zabrza, alumn WSD;
 • br. Symeon Masarczyk z Rachowic, alumn WSD;
 • br. Ryszard Kula z Rybnika, zakrystianin;
 • br. Romuald Kosmatovich z Osipowicz na Białorusi, alumn WSD.
 
 
Niech łaska Boża prowadzi ich w życiu zakonnym dla dobra Kościoła i wspólnoty prowincjalnej!