Służąc chorym braciom
Służąc chorym braciom
Data: 2018-04-11

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku na Wydziale Medycznym GWSH im. W. Korfantego w Katowicach miała miejsce obrona pracy licencjackiej br. Kamila Skibińskiego OFM.

 

Przedmiotem obrony była praca, napisana w Katedrze Pielęgniarstwa pod kierunkiem naukowym dr n. med. Marii Kosińskiej, pt. "Infirmeria w Zakonie Braci Mniejszych".

 

Jest to pierwsze tego typu opracowanie, dotyczące powstania i funkcjonowania infirmerii zakonnej na przykładzie naszej prowincjalnej infirmerii.

 

Praca składa się nie tylko z opisu infirmerii, która znajduje się w klasztorze w Katowicach-Panewnikach, ale przedstawia również skróconą historię zakonu franciszkańskiego i naszej Prowincji Wniebowzięcia NMP. 

 

Jak czytamy we wstępie, w przygotowaniu pracy autor posłużył się metodą analizy dokumentów - piśmiennictwa. Główną część jednego z rozdziałów stanowi opis umiejscowienia, wyposażenia i zasad funkcjonowania infirmerii p.w. św. Jana Pawła II w klasztorze panewnickim.

 

Gratulujemy!

 

Br. Kamil Skibiński OFM posługuje w panewnickiej infirmerii wśród chorych współbraci od 2009 roku. Profesję wieczystą w naszym zakonie złożył w 2013 roku.

 

(red.)

 

 

br. Kamil Skibiński OFM

fot. red.