Spotkania kwinkwenalne
Spotkania kwinkwenalne
Data: 2022-02-17

W dniach od 13 do 16 II w naszym klasztorze odbyły się spotkania kwinkwenalne. Uczestniczyło w nich 16 braci: Miłosław, Cyriak, Beda, Jonasz, Urlyk, Salomon, Jędrzej, Kryspin, Dyzma, Sylwan, Metody, Romuald, Mirosław, Maksymin, Kolumban, Izajasz.


Na tegoroczne spotkania złożyły się: modlitwa, spotkania braterskie i wykłady.


Swoje wygłady wygłosili:

o. Alojzy Warot - aktualne zagadnienia franciszkańskie;

o. Ksawery Majewski: praktyka finansowa w naszej Prowincji,

p. Magdalena Kudelko i Joanna Dyduch: frustracja i kryzys - sposoby radzenia sobie,

o. Syrach Janicki: duchowe sposoby rozwiązywania kryzysów.

Całość spotkań zakończyła wspólna dyskusja w której podjęto (w kontekście Kapituły Prowincjalnej) tematy:
- nowej formy spotkań kwinkwenalnych
- konieczności terapii osobistej i wspólnotowej
- kwestii komunikacji


Bracia uczestniczący w spotkaniach kwinkwenalnych pragną wyrazić wdzięczność PT Braciom ze wspólnoty miejscowej i Centrum Trzech Towarzyszy za prawdziwie franciszkańską gościnność.


o. Syrach Janicki ofm
moderator formacji ciągłej