Spotkanie „Misja i Ewangelizacja” w Toronto
Spotkanie „Misja i Ewangelizacja” w Toronto
Data: 2013-10-02

Generalny sekretariat ds. misji i ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych zorganizował w Toronto w Kanadzie w dniach 22-29 września 2013 spotkanie odpowiedzialnych za sprawy misji i ewangelizacji w poszczególnych konferencjach i prowincjach całego świata. Uczestnicy podzielili się doświadczeniem pracy „na zapleczu misji” w swoich regionach. Starano się zwrócić uwagę na zjawiska nowe ale i na różne trudności, z którymi spotykają się bracia pracujący na misjach i w różnych dziełach ewangelizacyjnych w swoich krajach. W spotkaniu wziął udział generalny animator misyjny o. Massimo Tedoldi OFM. Prowincje polskie i Konferencję Północnosłowiańską reprezentował o. Dymitr Żeglin OFM.