Spotkanie misjonarzy i rekolekcjonistów
Spotkanie misjonarzy i rekolekcjonistów
Data: 2022-11-19

19.11.2022 roku, w Katowicach Panewnikach, odbyło się tradycyjne spotkanie misjonarzy i rekolekcjonistów.

 

Rozpoczęło się ono Eucharystią w kaplicy pw. św. Bonawentury pod przewodnictwem br. Wita Chlondowskiego OFM wikariusza prowincji, który wygłosił Słowo Boże. 

 

Pierwszą konferencję: „Odnowa kaznodziejstwa a konieczność formacji kaznodziejów” wygłosił ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk, UŚ Katowice. Drugą: „Przykładowe środki i metody w odnowionym kaznodziejstwie” wygłosił br. Wit Chlondowski OFM.

W spotakniu wziął udział br. Witosław Sztyk OFM minister prowincjalny.

 

Ważnym momentem spotkania była dyskusja oraz wymiana doświadczenia. Za całość spotkania odpowiadał br. Idzi Soroburski OFM.