Spotkanie młodych
Spotkanie młodych
Data: 2013-12-03

W dniach 29.11-1.12 odbyło się w klasztorze w Użgorodzie spotkanie młodzieży pod hasłem „Modlitwa”. Przyjechało do klasztoru 15 młodych osób. W piątek mogli razem z wiernymi po Mszy św. modlić się modlitwą w stylu Taizé. Sobota była dniem intensywnej pracy. Pierwszym punktem dnia była wspólna modlitwa uwielbienia Pana. Potem odbyły się konferencje. Pierwsza konferencja dotyczyła pytania: czym jest modlitwa? Druga konferencja pytała o - i wyjaśniała różne rodzaje modlitwy. Kolejnym punktem – w centrum dnia i spotkania – była Msza św., a podczas Mszy konferencja pt. Eucharystia – najpiękniejszą i najlepszą modlitwą. Po  biedzie i krótkim odpoczynku młodzież mogła oddać Panu chwałę przez modlitwę śpiewem i aktorstwo. Przygotowane scenki podczas tego spotkania zostały przedstawione wiernym po niedzielnej Mszy św.

 

Nie zabrakło także spotkania w grupach, gdzie animatorzy dociekali o sposób modlitwy i doświadczenie w modlitwie pośród młodych, którzy przyjechali na spotkanie. Po kolacji i radosnej twórczości przy muzyce, odbyła się wspólna wieczorna modlitwa na zakończenie dnia.

 

Poranek niedzielny, to nauka i modlitwa psalmami, po której była konferencja dotykająca różnych form modlitwy. W przygotowaniu do Mszy św. odbyła się nauka śpiewu psalmu międzylekcyjnego i śpiewu ubogacającego Eucharystię. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i błogosławieństwem.