Spotkanie proboszczów
Spotkanie proboszczów
Data: 2021-09-10

   9 września w Starych Panewnikach odbyło się kolejne spotkanie proboszczów naszej Prowincji Zakonnej. Rozpoczęło się ono Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Prowincjał Antonin Brząkalik. W kazaniu Minister Prowincjalny przypomniał o przykazaniu miłowania Boga, bliźniego oraz nieprzyjaciół, którego realizacja winna w sposób szczególny charakteryzować nasze życie kapłańskie i zakonne.


   Po Mszy św. o. Emil - Prowincjalny Moderator Duszpasterstwa Parafialnego, w ramach przygotowania  do beatyfikacji Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, wygłosił konferencję przybliżającą nam Jego życie i nauczanie.


   Następnym punktem było spotkanie braterskie przy kawie i herbacie, w czasie którego bracia dzielili się swoimi doświadczeniami duszpasterskimi związanymi z trudnościami, jakie przyniosła panująca pandemia. Okazały się one bardzo ciekawe i ubogacające. Nie zabrakło także tematów trudniejszych, dotyczących problemu katechizacji w szkołach, zaświadczeń wydawanych w kancelarii itp.


   Następnie uczestnicy spotkania  wraz z o. Prowincjałem zwiedzili teren budowy nowego kościoła i klasztoru. Wielu braci było zachwyconych realizacją tego przedsięwzięcia, szybkim postępem prac i przemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Na zakończenie o. Serafin - proboszcz i gwardian klasztoru zaprosił wszystkich na obiad.


    Bogu niech będą dzięki za to spotkanie. Serdecznie dziękujemy o. Prowincjałowi za obecność i słowo skierowane do współbraci,  o. Emilowi - za zorganizowanie spotkania. Bardzo dziękujemy także o. Serafinowi za ugoszczenie i stworzenie życzliwej, braterskiej atmosfery.