Spotkanie proboszczów
Spotkanie proboszczów
Data: 2022-03-27

W czwartek 10.03 w chorzowskim klasztorze odbyło się V spotkanie proboszczów naszej Prowincji Zakonnej posługujących w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz wizytator generalny o. Alozjy Warot. Podczas homilii przypominał, jak ważna w życiu Braci Mniejszych jest modlitwa ustawiczna.

 

Po modlitwie w refektarzu klasztornym ojciec wizytator skierował do proboszczów słowa konferencji na temat posługi w parafii i specyfice franciszkańskich parafii, odwołując się do Dokumentu Zakonu "Posłani, by ewangelizować jako bracia mniejsi w parafii".
Podczas konferencji podejmowaliśmy próbę odpowiedzi na pytanie: „Nie, czy warto ewangelizować w parafii -  tylko jak?” Jesteśmy wezwani, aby Słowa Ewangelii odczytać  w  kontekście czasu, w którym żyjemy i uczynić Ewangelie w naszych wspólnotach żywą i namacalną.

 

Następnym punktem spotnienia były wnioski, plany i podsumowanie trzyletniej posługi w naszych parafiach. Ojciec Emil Pacławski Prowincjalny Animator duszpasterstwa parafialnego podsumował trzyletnią działalność duszpasterstwa, podczas której systematycznie odbywały sie spotkania formacyjne dla proboszczów, a także rekolekcje dla proboszczów. Spotkanie  zakończyło się obiadem.

 

Dziękujemy o. Alozjemu o. Emilowi i gospodarzom spotkania o. Dymitrowi i o. Janowi Bosko oraz wszystkim braciom za to wspólne spotkanie.