Spotkanie prowincjałów franciszkańskich
Spotkanie prowincjałów franciszkańskich
Data: 2022-10-11
Prowincjałowie franciszkańscy trzech gałęzi I Zakonu w Polsce (OFM, OFMConv i OFMCap) spotkali się w dniach 11-12 października 2022 w Zakroczymiu, w Centrum Duchowości Honoratianum.
 
Podczas spotkania przyjęto sprawozdania z franciszkańskich ośrodków naukowych z Krakowa. O. Jerzy Brusiło OFMConv przedstawił sytuację Ośrodka Studiów Franciszkańskich (UPJPII), a o. Piotr Bielenin OFMConv, w połączeniu online, Instytutu Studiów Franciszkańskich.
 
Rozmawiano o inicjatywach związanych ze zbliżającymi się jubileuszami franciszkańskimi: Reguły, stygmatów św. Franciszka i Pieśni słonecznej. Te okoliczności będzie treścią wspólnych spotkań i celebracji ale też – ministrowie prowincjalni mają nadzieję - mogą być dobrą okazją do zintegrowania naszego środowiska naukowego.
 
Zapoznano się także z propozycja publikacji śpiewnika franciszkańskiego oraz ze stanem prac nad nowym wydaniem Wczesnych źródeł franciszkańskich.