Spotkanie w Bensheim
Spotkanie w Bensheim
Data: 2013-11-09

W dniach 3-5 listopada 2013 odbyło się tradycyjne już spotkanie braci pracujących w Niemczech, Austrii i we Włoszech. W spotkaniu wzięli udział o. prowincjał Antonin Brząkalik OFM oraz o. wikariusz Dymitr Żeglin OFM. Myślą przewodnią był temat wiary z okazji kończącego się Roku Wiary. O. prowincjał w raz z 22 uczestnikami spotkania odwiedził katedrę w Mainz oraz tamtejsze seminarium duchowne.