Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Klasztor Franciszkanów / Tychy

ul. Paprocańska 90
43-100 Tychy

 

tel.: +48 32 2178429
fax: +48 32 3284874


e-mail: [javascript protected email address]

e-mail: [javascript protected email address]

 

www.tychyofm.pl

Klasztor Franciszkanów

W grudniu 1991 roku metropolita katowicki wyraził zgodę na utworzenie w Tychach placówki zakonnej, ale z podjęciem duszpasterstwa parafialnego. Usytuowaniem miejsca pod ośrodek duszpasterski, za sugestią prezydenta miasta i zgodą metropolity katowickiego, był „Dom Harcerza” przy ulicy Paprocańskiej 90, należący do parafii św. Marii Magdaleny, oraz dzierżawa działki przyznanej 18.01.1995 roku przez Radę Miejską na postawienie tymczasowej kaplicy. Pismo metropolity zalecające zorganizowanie parafii i utworzenie punktu sakralnego pochodzi z 25.08.1995 roku.

 

Od Pasterki 1995 roku w przygotowanej tymczasowej kaplicy zaczęto regularnie odprawiać Msze święte. Poświęcenie tymczasowej kaplicy i klasztoru przy ulicy Paprocańskiej 90 przez ks. abp. Damiana Zimonia nastąpiło 23.04.1996 roku.

 

Dekret ustanawiający parafię tymczasową św. Franciszka i św. Klary z tymczasową kaplicą jest datowany na 16.05.1996 roku.

 

Kanoniczne erygowanie domu zakonnego przez prowincjała nastąpiło 10.12.1998 roku. W maju 1999 r., za zgodą abp. Zimonia, postanowiono zmienić miejsce budowy kościoła. Nowa lokalizacja jest usytuowana przy rozwidleniu ulic Paprocańskiej i Przemyskiej na działce, którą dotychczasowi właściciele przepisali parafii 11.06.1999 roku. Poświęcenie placu budowy dokonał ks. bp Stefan Cichy 4.10.1999 roku.

 

Budowa nowego kościoła i klasztoru jest w toku.