Tydzień misyjny | Sobota, 29 października 2022
Tydzień misyjny | Sobota, 29 października 2022
Data: 2022-10-29

Na zakończenie tygodnia misyjnego posłuchaj rozważania do dzisiejszej Ewangelii.

 

Dzisiaj (29 października) Ewangelia według św. Łukasza (Łk 14, 1. 7-11).

 

Bardzo dziękujemy br. Symeonowi Masarczykowi OFM za prowadzenie nas po drogach Ewangelii w tym tygodniu. Nasze podziękowania kierujemy również do zespołu Fraternitas Media za ogrom pracy włożony w rozwój naszego Franciszkańskiego Centrum Medialnego.

 

Niech Pan cię błogosławi i niech cię strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.

Lb 6,24-26

św. Franciszek z Asyżu