Wizyta braterska na Białorusi
Wizyta braterska na Białorusi
Data: 2022-12-09

W dniach 3.12.2022-11.12.2022 r.Minister Prowincjalny wraz Wikariuszem oraz definitorem o. Olgierdem odbyli wyjazd do Fundacji Stygmatów św. Franciszka na Białorusi.

 

Po drodze 3.12.2022 r.zatrzymaliśmy się w Markach pod Warszawą, gdzie br. Witosław uczestniczył w obradach Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Rano 4.12 wyjechaliśmy z Marek i po 6 godzinnym postoju na granicy w Brześciu o 1 nocy 5.12 dotarliśmy do Słucka. Poniedziałek spędziliśmy wraz z lokalną wspólnotą braci i sióstr. We wtorek odwiedziliśmy nasz klasztor w Soligorsku, gdzie posługuje br. Sobiesław oraz kościół w Lubaniu, gdzie posługuje z dojazdu br. Stefan. W środę odwiedziliśmy najpierw prawie dokończony kościół w Starych Drogach, a później nasz klasztor w Osipowiczach. Wieczorem do Słucka zjechali się wszyscy bracia pracujący na Białorusi. Połączyliśmy się przez Whatappa z braćmi ze Smoleńska i w ten sposób odbyło się spotkanie całej Fundacji. Omawialiśmy zarówno historię poszczególnych placówek jak i plany na przyszłość.

Czwartek spędziliśmy wraz z lokalną wspólnotą braci i sióstr.

 

br. Wit Chlondowski OFM, wikariusz prowincjalny