Wybrał Chrystusa
Wybrał Chrystusa
Data: 2018-06-26

We wtorek, 26 czerwca o godz. 17.00 w kaplicy konwentu panewnickiego postulant Piotr Czaj, znajdujący się in articulo mortis, otrzymał za specjalną zgodą ministra generalnego o. Michaela Perry OFM habit franciszkański. 

 

Mszy św. wraz z obrzędem obłóczyn przewodniczył delegat prowincjała o. Ezdrasz Biesok OFM, który również wygłosił homilię i nałożył na kandydata habit.

 

Jednocześnie podczas obrzędu obłóczyn nasz kandydat stał się nowicjuszem i przyjął imię zakonne br. Tymon.

 

W kameralnej uroczystości uczestniczyli rodzice i rodzeństwo br. Tymona, a także delegacje braci z konwentu panewnickiego, postulatu i nowicjatu. Mszę św. koncelebrowali również kapłani, którzy pełnią funkcje formatorów w naszej prowincji. 

 

Na koniec odśpiewano Te Deum.

 

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do refektarza klasztornego na wspólny posiłek.

 

Br. Tymon Piotr Czaj od 6 czerwca przebywa w naszej infirmerii z powodu choroby nowotworowej, która ujawniła się podczas formacji postulanckiej.

 

Prosimy o modlitwę w intencji naszego brata nowicjusza Tymona.

 

(red.)

fot. Marek Trepczyk OFM