Wydarzenia

Z Użgoroda do Asyżu
Data: 2013-11-21

W dniach 12-19 października odbyła się pierwsza parafialna pielgrzymka z Użgoroda do Asyża pod hasłem „Drogami św. Franciszka”.

Data: 2013-11-19

Na ostatnim posiedzeniu Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce...

Spotkanie w Bensheim
Data: 2013-11-09

W dniach 3-5 listopada 2013 odbyło się tradycyjne już spotkanie braci pracujących w Niemczech, Austrii i we Włoszech.

Marsz i Noc Świętych
Data: 2013-11-04

W wielu parafiach 31 października odbyła się Noc Świętych, tzn. seans dobrego filmu przedstawiającego świętość i wspólna modlitwa z prośbą o opiekę wszystkich świętych.

Mini rekolekcje
Data: 2013-10-22

W dniach 18 - 19 października br. w naszym klasztorze w Kobylinie odbyły się mini rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży.

Święcenia br. Bożydara
Data: 2013-10-17

Święcenia w obrządku starocerkiewnosłowiańskim.

Śluby wieczyste
Data: 2013-10-07

Nasza prowincja zakonna cieszy się darem 11 nowych profesów wieczystych, którzy złożyli śluby na ręce o. Prowincjała Antonina Brząkalika.

Ojciec św. w Asyżu
Data: 2013-10-05

Ojciec Święty Franciszek z okazji Uroczystości św. Franciszka 4 października 2013 odwiedził Asyż. Przywilej przywitania Ojca Świętego w mieście Biedaczyny przypadł niepełnosprawnym dzieciom z Instytutu Serafickiego.

Życzenia o. Prowincjała
Data: 2013-10-04

"Franciszku, idź i napraw mój dom, który jak widzisz cały się wali"

Spotkanie „Misja i Ewangelizacja” w Toronto
Data: 2013-10-02

Generalny sekretariat ds. misji i ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych zorganizował w Toronto w Kanadzie w dniach 22-29 września 2013 spotkanie odpowiedzialnych za sprawy misji i ewangelizacji w poszczególnych konferencjach i prowincjach całego świata.