Wydarzenia

Zachowywać naukę
Data: 2014-11-29

List ministra generalnego na Rok Życia Konsekrowanego

Ewangelia, proroctwo, nadzieja
Data: 2014-11-26

Rok Życia Konsekrowanego w Kościele

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu
Data: 2014-11-25

Wydarzenia miały miejsce 23 listopada 2014 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Bazylice panewnickiej.

List biskupa Zbigniewa Kusego OFM
Data: 2014-11-19

Ojcze Prowincjale z Definitorium i Bracia w Diecezji Linz, w Austrii!

Rekolekcje proboszczów
Data: 2014-11-12

W dniach od 3 do 7 listopada 2014 r. w klasztorze sióstr antoninek w Korbielowie k. Żywca odbyły się rekolekcje zakonne zorganizowane już po raz czwarty dla proboszczów naszej zakonnej prowincji.

Spotkanie braci
Data: 2014-11-03

Braterskie spotkanie braci pracujących w Austrii, Niemczech i we Włoszech.

Profesja wieczysta
Data: 2014-10-07

4 października 2014 roku, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice w Katowicach-Panewnikach pod przewodnictem Ojca Prowincjała Antonina Brząkalika OFM oraz w obecności Ojca bp. Nila Luszczaka OFM z Ukrainy 8 naszych braci na zawsze złożyło swoją profesję w Zakonie św. Franciszka.

List Generała
Data: 2014-10-01

List Ministra Generalnego na Uroczystość św. Franciszka 2014

Remont dachu Bazyliki
Data: 2014-09-22

Trwa remont konserwatorski dachu Bazyliki pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach.

VI Jarmark Franciszkański
Data: 2014-09-17

Klasztor franciszkanów we Wieluniu