Z filozoficznej półki
Z filozoficznej półki
Data: 2019-02-09

Filozoficzną bibliotekę naszej prowincji uzupełniła nowa książka pt. Eidos. Próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w kontekście filozofii presokratyków.  Jej autorem jest o. dr Dydak K. Rycyk OFM, wykładowca naszego WSD oraz pracownik naukowy UPJPII w Krakowie. Książka ta podejmuje problem właściwego odczytania myśli Platona nt. eidosu oraz stawia pytanie o znaczenie przypisywanej mu teorii idei.

 

Ze wstępu (s. 10):

Czy (…) świadectwo Arystotelesa dotyczące filozofii Platona stanowi miarodajną informację? Czy można je przyjąć zupełnie bezkrytycznie? A może nie należy traktować go zbyt poważnie? Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, co na temat nauki Platona i innych mędrców zapisał w tej księdze Metafizyki Stagiryta, trudno na tak postawione pytanie udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Jednakże pomimo tych wątpliwości, mając również na uwadze siłę historycznego oddziaływania na potomnych (…) słów Arystotelesa, prowokują one do postawienia jeszcze innych, równie istotnych pytań. Dlaczego komentując naukę Platona na temat methexis używa on – zdawałoby się nawet zamiennie– dwóch greckich słów: idea oraz eidos? A  może nie należy ich traktować jak homonyma, gdyż nie są to terminy posiadające dokładnie to samo znaczenie? Jak zatem, powołując się przecież na Platona, rozumiał je Arystoteles? Jak wreszcie rozumiał je i stosował sam Platon?

 

Dydak K. Rycyk, Eidos. Próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w kontekście filozofii presokratyków,

Kraków 2018