Zjazd proboszczów prowincji
Zjazd proboszczów prowincji
Data: 2019-03-01

W czwartek 28 lutego 2019 r.   w naszym klasztorze w Bytomiu odbyło się kolejne spotkanie proboszczów pracujących w duszpasterstwie polskim, zorganizowane przez prowincjalnego moderatora duszpasterstwa parafialnego o. Emila Pacławskiego OFM. W spotkaniu wzięło udział 11 proboszczów spośród 14 stanowiących to gremium. Obecny był również minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM.

 

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii celebrowanej w nowej kaplicy zakonnej, której przewodniczył minister prowincjalny. Homilię wygłosił gwardian i proboszcz o. Melchizedek Olejok OFM. Gościem posiedzenia proboszczów był jezuita z bytomskiej parafii o. Jerzy Karpiński SJ, który wygłosił prelekcję „Cierpliwe duszpasterstwo, czyli duchowa pomoc osobom w kryzysie". O. Jerzy przeanalizował m.in. różne formy duszpasterstwa parafialnego. Zaproponował też warsztaty rozwoju duchowego pod nazwą: „12 kroków ku pełni życia". Prelegent był długoletnim duszpasterzem w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz duszpasterzem polonijnym w Chicago. Od lat prowadzi różnorakie inicjatywy pomocowe dla osób poturbowanych przez życie i w rodzinach.

 

Proboszczowie prowadzą wspólnoty parafialne na terenie różnych diecezji. Największą ilość (6) stanowią proboszczowie pracujący na terenie Archidiecezji Katowickiej. Od 1998 roku spotykają się regularnie 2 razy w roku na sesji wiosennej i jesiennej w różnych domach zakonnej naszej prowincji. Tegoroczna sesja w Bytomiu odbyła się po raz 41. Od 2013 roku proboszczowie uczestniczą w rekolekcjach zakonnych organizowanych w różnych domach rekolekcyjnych w Polsce, np. w Korbielowie, w Czernej czy Skomielnej.

 

o. Emil Pacławski OFM (Tychy)