Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Znaków szczególnych brak
Znaków szczególnych brak
Data: 2021-11-08

o. Ezdrasz Biesok


Jednym z pierwszych braci pochowanych na panewnickim cmentarzu jest zmarły w bardzo młodym wieku brat Bertrand Krybus. Zachowały się po nim nieliczne dokumenty z których dowiadujemy się jedynie podstawowych i lakonicznych informacji o jego osobie.


Franciszek Krybus urodził się 20 kwietnia 1884  r.w Gammau koło Raciborza (obecnie Gamów) w rodzinie Józefa i Marianny  Wilczek. Prawdopodobnie przeszedł typową drogę ówczesnych braci zakonnych z prowincji św. Jadwigi i z pewnością, jak większość z nich, w czasie I wojny światowej był w pruskiej armii.


Po wojnie był furtianem w klasztorze w Prudniku (wówczas Neustadt O.S.). Jego nazwisko znajduje się na liście pierwszych braci ochotników, którzy w 1923 r.przeszli z prowincji św. Jadwigi. W naszej prowincji także był furtianem w Panewnikach. Niestety, w młodym wieku bardzo poważnie zachorował na zakrzepowe zapalenie żył i po krótkim leczeniu w szpitalu bonifratrów w Bogucicach 4 czerwca 1933 r.zmarł.


Brat Bertrand żył 48 lat, w zakonie 26. Został pochowany w Panewnikach. Z jego paszportu wydanego przez Landrata w Prudniku dowiadujemy się co nieco o jego zewnętrznym wyglądzie: wysoki, twarz owalna, oczy szare, włosy blond, znaków szczególnych brak. Jego młodszy o cztery lata brat także był członkiem naszej prowincji.